Toimitusjohtajan katsaus

Ilmastonmuutos, energiamurros, COVID-19 ja viimeisimpänä energiakriisi, jota Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei helpottanut, ovat ilmiöitä, jotka ovat olleet viime aikojen keskusteluissa päällimmäisenä esillä. Ne ovat myös asioita, joita kaikki energia-alan toimijat joutuvat työssään käsittelemään. Samaan aikaan, kun yritämme päästä kustannustehokkaasti eroon fossiilisista ja vähitellen myös polttoon perustuvista tuotantotavoista, Venäjän aloittama sota on nopeuttanut muutoksen aikataulua.

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että EU:ssa ja Suomessa pyritään mahdollisimman nopeasti eroon venäläisestä energiasta. Tähän olemme Varkauden Aluelämpö Oy:ssä jo nyt valmiita, sillä ainoastaan 2,2 % tuottamastamme energiasta perustui vuonna 2021 perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin, eli öljyyn. Huippu- ja varatehon korvaaminen on hankalinta, mutta meillä on tulossa siihenkin uusia ratkaisuja. Valtaosa energiastamme tuotettiin osakkuusyhtiö Riikinvoimalla kotimaisia jätteitä polttamalla.

Kaiken kaikkiaan vuosi 2021 oli yhtiömme liiketoiminnan kannalta suotuisa. Vuosi oli selvästi edellisiä kylmempi, ja sään ääri-ilmiöt tuntuvatkin yleistyvän. Oli kuitenkin hyvä nähdä, miten jo toteutetut investoinnit toimivat kylmän sään aikana. Kulunut vuosi antoi vahvistusta valitsemallemme tielle.

Riippuvuutta fossiilisista polttoaineista tullaan vähentämään investoinneilla vuoden 2022 aikana. Tulemme parantamaan Riikinvoiman tuottaman energian jakelua rakentamalla keskustaan uuden kaukolämmön ohituslinjan. Sen avulla saamme Hasintielle asennetun shunttipumppaamon täyteen käyttöön. Pumppaamolla alennetaan Kaura-ahon alueen menolämpötilaa, jolloin energiaa riittää toiselle puolelle kaupunkia entistä paremmin. Energianjakelu Kämärin alueella varmistetaan paineenkorotuspumppaamolla. Samalla Kämärin öljylämpökeskus irrotetaan verkosta. Näin toteutuu taas yksi pieni askel kohti 2030-luvun vaatimuksia. Selvityksessä on myös erilaiset tekoälyyn pohjautuvat ohjelmistot, joiden avulla pääsisimme tasaisempaan tehon tarpeeseen.

Tällä hetkellä suurin seuraavien vuosien investointi odottaa myönteistä RRF-tukipäätöstä. Jätimme tukihakemuksen lämmön kausivarastosta helmikuussa, ja mielestämme hanke täyttää asetuksen kaikki ehdot. Hallituksen kehysriihen infotilaisuuden (5.4.2022) mukaan hankkeella pitäisikin olla suotuisat näkymät. Kausivaraston avulla meidän on mahdollista päästä lähes täysin eroon fossiilisesta energiasta. Kyseessä olisikin ”tiikerinloikka” kohti ilmastotavoitteita. Investoinnin jälkeen pienet tehontarvepiikit voidaan saada kiinni kysyntäjouston ja polttoon perustamattomien huippulaitosten avulla.

Hyvä uutinen vuoden 2022 alkuun oli, että ensimmäiset asiakkaat liitettiin uuteen Digilämpö-palveluun. Tarkoituksena on saada jokaiseen huoneistoon haluttu ja etäohjattu lämpötila. Tulevaisuuden kysyntäjoustoon perustuva hinnoittelu tulee tukemaan tätä palvelua.

Viime vuosikymmenellä tekemämme investoinnit kotimaiseen ja paikalliseen energiaan ovat nousseet viimeistään tämän vuoden aikana uuteen arvoon. Alkuvuoden tapahtumat vahvistavat paikallisen yhtiön tarpeellisuutta, ja mikä tärkeintä, tehokas toimintamme luo omalta osaltaan elinvoimaa koko toimialueelle. Yhtiömme on teknisesti ja taloudellisesti erinomaisessa kunnossa, ja kaiken kaikkiaan olemme valmiita ratkaisemaan osaltamme energiakriisin ja vihreän siirtymän paikallisin voimin yhdessä kumppaniemme kanssa.

Aktiivisella ja innovatiivisella kehitystyöllä kuljemme yhdessä kohti 2030-lukua. Lämmin kiitos henkilöstöllemme, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme!

8.4.2021

Mikko Onkalo
Toimitusjohtaja