Tilikauden tunnusluvut ja taloudellinen kehitys

Tilikauden tunnusluvut

Liikevaihto oli 15 645 620 €, jossa oli kasvua 26,4 %. Syynä tähän kasvuun olivat kylmemmästä vuodesta, vuoden 2021 lämmitystarveluku oli 25 % suurempi kuin vuoden 2020 luku ja poikkeuksellisen korkea sähkön pörssihinta kasvatti liikevaihtoa. Liikevaihdosta 80,4 % (v. 2020 90,4 %) muodostui perusmaksuista ja kaukolämpöenergian myynnistä.

Kuluista merkittävimmän osan muodostivat energian tuotantokustannukset, yhteensä 10 142 838 € (v. 2020 8 850 997 €), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 14,6 %.

Talouden kehitys (1000€)202120202019
Liikevaihto15 64512 37413 490
Suunnitelman muk. poistot8288791 019
Liikevoitto2 754779854
Voitto ennen satunnaisia eriä2 628653716
Tilikauden voitto2 099519569

Liikevoitto ennen rahoitustuottoja, – kuluja, satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2 754 194 € (779 540 €). Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 828 972 € (879 709 €).

Tunnusluvut (%:a lv:sta)202120202019
Liikevoitto17,66,306,33
Voitto ennen satunnaisia eriä16,85,285,31

Tilinpäätös ja tase. Yhtiön korkokulut olivat 134 581 € ja korkotulot 8 797. Taseen loppusumma on 28 766 991 € Tilinpäätös osoittaa 2 099 120 € voittoa.

Edellisen toimintavuoden tuloksesta yhtiö maksoi omistajilleen osinkoa 564 000 €. Yhtiön tilikauden voitto on 2 099 120 € ja vapaa oma pääoma tilikauden lopussa on 14 511 360 €. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittovarojen lisäykseksi. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 12,49 €/osake. Hallitus toteaa, ettei osingonmaksu heikennä yhtiön maksukykyä

Muut tunnusluvut202120202019
Oman pääoman tuotto (%)11,933,185,24
Sijoitetun pääoman tuotto (%)12,193,734,31
Omavaraisuusaste (%) *72,5872,9272,91
Maksuvalmius, Quick Ratio2,683,48,57
Investoinnit yhteensä (1000 €), valmiit1 099907595
Investoinnit yhteensä (1000 €), keskeneräiset06513

* Palautus- ja siirtokelpoiset liittymismaksut rinnastettu omaksi pääomaksi 2014 alkaen.

Tutustu tilinpäätösasiakirjoihin tarkemmin.