Omistus, johto ja henkilöstö

Omistus. Varkauden kaupunki omistaa Varkauden Aluelämmöstä 80,1 % ja Savon Voima Oyj 19,9 %. Osakkeet ovat samanlajisia ja antavat yhtäläisen äänioikeuden.

Omistussuhde

Henkilöstö. Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2021 lopussa 9 henkilöä (v.2020 9 hlö), (v.2019 9 hlö). Yhtiö maksoi palkkoja ja palkkioita vuoden 2021 tilikaudella 700 805 € (v.2020 679 344 €), (v.2019 702 105 €). Henkilöstön osalta keskeisenä periaatteena on turvata yhtiön liiketoiminnan jatkuvuus sekä henkilöstön hyvä työviihtyvyys ja tarvittava tehtävien kierrätys ja koulutus.

Johto ja hallitus. Varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.6.2021. Kokoukseen osallistuivat seuraavat osakkeenomistajista Joonas Hänninen (Varkauden kaupunki) sekä Arto Sutinen (Savon Voima Oyj). Kokouksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja Mikko Onkalo. Tilintarkastajaksi varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin KPMG Oy Ab. 2.6. pidetyssä yhtiökokouksessa ei hallituksen kokoonpanoon tehty muutoksia.

Ajalla 1.1.2021 – 15.9.2021
puheenjohtajaKoikkalainen Raimo
varapuheenjohtajaRothström Markko
jäsenHartikainen-Herranen Kaisa
jäsenKoponen Olli
jäsenMiettinen-Räsänen Mari
jäsenPulliainen Paula
jäsenSoininen Juha

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 15.9.2021. Kokoukseen osallistuivat osakkeenomistajista Joonas Hänninen (Varkauden kaupunki) sekä Arto Sutinen (Savon Voima Oyj). Kokouksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja Mikko Onkalo.

Ajalla 15.9.2021
puheenjohtajaRothström Markko
varapuheenjohtajaKoikkalainen Raimo
jäsenHartikainen-Herranen Kaisa
jäsenKelkka Heikki
jäsenKoponen Olli
jäsenMiettinen-Räsänen Mari
jäsenVoutilainen Nina

Hallitus kokoontui 11 kertaa vuonna 2021. Kokouksien sihteerinä toimi toimitusjohtaja Mikko Onkalo.

Yhtiöllä on käytössä lähipiirirekisteri, jota varten avainhenkilöt ovat laatineet lähipiiri-ilmoitukset. Yhtiöllä ei ole ollut v. 2021 olennaisia liiketoimia lähipiirin kanssa.

Varkauden aluelämpö on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä:

  • Energiateollisuus ry
  • Bioenergia ry
  • Kuopion alueen kauppakamari
  • Veromaksajien keskusliitto