Kaukolämmön tuotanto

Kokonaistuotanto. Vuosi 2021 oli yhtiön 45. toimintavuosi. Myydystä kaukolämmöstä suurin osa (86,1 %) tuotettiin omissa laitoksissa pelletillä (6,8 %) ja osakkuusyhtiö Riikinvoima Oy:n laitoksessa (77,1 %). Osto energiaa Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtailta oli 13,6 %. Kevyellä polttoöljyllä tuotettiin 2,2 %.

Vuoden aikana käytettiin 1 481 t/CO2, yhtiöllä on jäljellä päästöoikeuksia 8 490 t/CO2 seuraaville vuosille.

Lämmön myynti ja hankinta v. 2011 – 2021

Maanalaiset kaukolämpökanavat ja niiden muutokset vuonna 2021

KanavatyyppiPutkikoko

DN
Muutos
v.2021
m
Yhteensä
31.12.2021
m
Betoniset elementtikanavat EMV-polyuretaanieristeelläDN 200331
Muovisuojaputket 2-MPUK kiinnivaahdotetutDN 300-2030104 222
Muovisuojakanavat MPUL-tehdasvalmistetut kanavatDN 125-2082515 006
Yhteensä855119 559