Tuloslaskelma

1.1.-31.12.20211.1.-31.12.2020
EUROEURO
LIIKEVAIHTO15 645 620,8412 374 426,09
Liiketoiminnan muut tuotot5 815,913 603,37
Materiaalit ja palvelut
Aineet tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana−10 291 357,62-8 929 898,91
Rakentamispalveluostot−82 721,89-95 218,17
Varaston muutos108 577,9-100 965,68
Ulkopuoliset palvelut −225 439,32-214 627,87
Materiaalit ja palvelut
yhteensä
−10 490 940,93-9 340 710,63
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot−700 805,96-679 344,12
Henkilösivukulut
Eläkekulut−119 151,47-103 940,97
Muut henkilöstösivukulut−36 436,19-27 045,58
Henkilöstökulut yhteensä–856 393,62-810 330,67
Suunnitelman mukaiset poistot−828 972,00-879 709,97
Poistot yhteensä−828 972,00-879 709,97
Liiketoiminnan muut kulut−720 936,10-567 707,25
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)2 754 194,10779 570,94
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä8 797,499 970,96
Muut korko- ja rahoitustuotot8 797,499 970,96
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille kuin saman konsernin yrityksiltä–134 581,62-136 075,73
Rahoitustuotot ja –kulut
yhteensä
–125 784,13126 104,77
VOITTO (TAPPIO) ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA
2 628 409,97653 466,17
Tuloverot–529 289,39-134 154,63
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)2 099 120,58519 311,54