Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA2021
EURO
2020
EURO
Liiketoiminnan rahavirta:
Myynnistä saadut maksut14 503 039,0312 063 525,99
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut5 815,913 603,37
Maksut liiketoiminnan kuluista−11 833 453,26-9 744 158,08
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja2 675 401,682 322 971,28
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista−133 634,03-136 671,90
Saadut korot liiketoiminnasta8 797,499 970,96
Saadut osingot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot68 632,05-119 942,86
Rahavirta ennen satunnaisia eriä2 619 197,192 076 327,48
Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto)
Liiketoiminnan rahavirta (A)2 619 197,192 076 327,48
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin−1 033 841,95-965 461,67
Lainasaamisten muutos (+) lisäys tai (-) vähennys
Investoinnit muihin sijoituksiin
Investointien rahavirta (B)−1 033 841,95-965 461,67
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen osakeanti
Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) tai takaisinmaksut (-)
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-585 716,00-585 716,00
Maksetut osingot ja muu voitonjako-564 000,00-564 000,00
Rahoituksen rahavirta (C)-1 149 716,00-1 149 716,00
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)435 639,24-38 850,19
Rahavarat tilikauden alussa (1.1.)30 486,141 981 388,23
Rahavarat tilikauden lopussa (31.12.)466 125,381 942 538,04
435 639,24-38 850,19