Tilikauden tunnusluvut ja taloudellinen kehitys

Talouden kehitys (1000€)202020192018
Liikevaihto123741349013795
Suunnitelman muk. poistot8791019976
Liikevoitto7798541879
Voitto ennen satunnaisia eriä6537161728
Tilikauden voitto5195691377
Tunnusluvut (%:a lv:sta)202020192018
Liikevoitto6,306,3313,63
Voitto ennen satunnaisia eriä5,285,3112,53
Muut tunnusluvut202020192018
Oman pääoman tuotto (%)3,185,2410,44
Sijoitetun pääoman tuotto (%)3,734,318,14
Omavaraisuusaste (%) *72,9272,9171,19
Maksuvalmius, Quick Ratio3,48,578,53
Investoinnit yhteensä (1000 €), valmiit9075951728
Investoinnit yhteensä (1000 €), keskeneräiset651362

* Palautus- ja siirtokelpoiset liittymismaksut rinnastettu omaksi pääomaksi 2014 alkaen.

Liikevaihto. Liikevaihto oli 12 374 426 €, jossa oli laskua 8,3 %. Merkittävin syy oli se, että vuosi 2020 oli edellistä vuotta lämpimämpi. Lämmitystarvelukuja vertailtaessa eroa oli reilu 12 %. Lisäksi sähkön pörssihinta laski edellisestä vuodesta. Liikevaihdosta 90,4 % (v. 2019 86 %) muodostui perusmaksuista ja kaukolämpöenergian myynnistä.

Kulut. Kuluista merkittävimmän osan muodostivat energian tuotantokustannukset, yhteensä 8 850 997 € (v. 2019 9 662 406 €), jossa oli laskua edelliseen vuoteen 8,4 %.

Liikevoitto. Liikevoitto ennen rahoitustuottoja, – kuluja, satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja 779 570 € (854 194 €). Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 879 709 € (1 019 788 €).

Tilinpäätös ja tase. Yhtiön korkokulut olivat 136 075 € ja korkotulot 9 970. Investointien yhteismäärä oli 965 461 €. Keskeneräiset hankinnat 65 961 €. Taseen loppusumma on 26 419 738 €. Tilinpäätös osoittaa 519 311 € voittoa.

Osingot. Edellisen toimintavuoden tuloksesta yhtiö maksoi omistajilleen osinkoa 564 000 €. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 5,64 €/osake. Hallitus toteaa, ettei osingonmaksu heikennä yhtiön maksukykyä.

Tutustu tilinpäätösasiakirjoihin tarkemmin.