Riskienhallinta

Riskienhallintaa toteutetaan osana normaalia johtamistyötä ja strategista suunnittelua. Riskienhallintaa käsitellään säännöllisesti hallituksen kokouksissa.

Strategiset riskit. Strategiset riskit liittyvät kaukolämmön myynnin kannattavuuteen. Tulosraporttien avulla ennustetaan keskimäärin kuukausittain tilikauden tulos, ennusteessa huomioidaan tuotantokustannusten muutokset ja myynnin kehittyminen. Energiantuotanto on sidottu pääasiallisesti Riikinvoiman muuttuviin- ja kiinteisiin kustannuksiin sekä FOEX bioenergiaindeksiin. Yhtiö nimittää Riikinvoima Oy:n hallitukseen puheenjohtajan sekä kaksi muuta hallituksen jäsentä, jotka valvovat yhtiön etua.

Operatiiviset riskit. Operatiivisista riskeistä huomattavimmat ovat energiantuotantokapasiteetin riittävyys ja toimivuus. Tuotantokapasiteetin riittävyys häiriötilanteissa ja suurissa kuormissa on varmistettu kahdella eri päätuotantolaitoksella (Riikinvoima Oy ja Stora Enso Oyj) sekä yhtiön omien vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteetilla. Lisäksi yhtiöllä on voimassa oleva varalämpösopimus.

Asiakkaan maksukyky. Asiakkaiden maksukykyyn liittyviä riskejä ennakoidaan ja valvotaan aktiivisesti. Lisäksi perintätoimi on ulkoistettu.

Korkoriskit. Yhtiön olemassa olevien ulkopuolisten lainojen korkoriskiin on varauduttu suojamaalla niitä 10 vuoden pituisella koronvaihtosopimuksella. Nämä suojaukset on tehty syystä, että lainan korkojen osuus yhtiön normaalista voitosta on suuri ja suojauksella on haluttu vakaampaa ennustettavuutta ja varauduttu mahdolliseen korkojen nousuun.

Vahinkoriskit. Yhtiössä on tunnistettu mm. seuraavat vahinkoriskit: omaisuusvahingot, vastuuvahingot, tuotannon keskeytys- ja riippuvuuskeskeytysriskit, ympäristövahingot ja tapaturmat. Näihin riskeihin on varauduttu mm. vakuutuspolitiikalla, jossa on määritetty yhtiön riskinkantokyky ja – halu. Lisäksi tapaturma ja henkilöstöriskeihin on varauduttu työturvallisuuden toimintaohjelmalla.

Yhtiö ei ole havainnut v. 2020 tietosuojaan tai tietoturvaan liittyviä loukkauksia.

Toimintaan liittyvät riskitRiskienhallinta / Toimenpiteet
Strategiset
– Regulaation kehitys
– Energia- ja ympäristöpoliittiset riskit
– Toimialan ja yrityksen maineeseen liittyvät riskit
– Edunvalvonta etujärjestöjen kautta
– Edunvalvonta
– Ennakoiva ja avoin tiedottaminen
Operatiiviset
– Toiminnan virheet
– Henkilöstö (ikääntyminen, sairaus)
– Laitteiden käyttöriskit
– Tietosuoja ja -turva
– Toimintaohjeet, tehtävien kierrätys, valvonta
– Tehtävien kierrätys, -suunnitelmat
– Toimintaohjeet, kierrätys, valvonta
– Ohjeistukset, valvonta
Rahoitus– ja markkina
– Korko- ja rahoitusmarkkinat
– Vastapuoli
– Energiakauppa
– Suojaukset, omavaraisuusaste
– Luotonvalvonta
– Suojaukset, päästökauppastr. ja valvonta
Vahinko
– Omaisuusvahinko
– Vastuu
– Keskeytys- ja riippuvuuskeskeytys
– Ympäristövahinko
– Tapaturma- ja henkilöstö
– Vakuutuspolitiikka, jossa on määritelty riskienkantokyky ja halu
– Työturvallisuuden toimintaohjelma