Osakkuusyritys Riikinvoima Oy

Riikinvoima tehdas

Riikinvoima Oy on ns. mankalayhtiö eli osakkeenomistajat vastaavat Riikinvoiman kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista omistamiensa osakkeiden lukumäärän suhteessa yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärään.

Omistus. Varkauden Aluelämpö omistaa Riikinvoima Oy:n osakkeista 47,4 %. Muita osakkaita ovat Jätekukko Oy (15,8 %), Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi (3,16 %), Keski-Savon Jätehuolto (7,52 %), Metsäsairila Oy (4,36 %), Puhas Oy (11,08 %), Sammakkokangas Oy (2,36 %), Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy (3,16 %) ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy (5,16 %).

Osakkuusyritys Riikinvoima Oy:n omistusosuudet

Riikinvoima Oy:n yhtiökokouksessa Varkauden Aluelämpö Oy nimesi Riikinvoima Oy:n hallitukseen: hallituksen puheenjohtaja Hannu Tsupari, varajäsen Markko Rothström, jäsen Mikko Onkalo, varajäsen Olli Koponen, jäsen Raimo Koikkalainen, varajäsen Juha Soininen.


Kulunut vuosi. Laitoksen lämmöntuotanto jäi hieman jälkeen suunnitellusta. Yhtiöllä ja Riikinvoima Oy:llä (osakkailla) on ollut näkemyseroja polttoaineen laadusta vs. osakassopimus ja tämän aiheuttamista kustannuksista. Sekä v. 2018 seisokin ajankohdasta osakassopimuksen kannalta.

Näkemyserot ovat kokonaisuudessaan ratkaistu vuoden 2020 aikana. Yhtiö, Riikinvoima ja muut Riikinvoima Oy:n osakkaat ovat allekirjoittaneet osakasopimuksen käyttösäännön soveltamisohjeen, joka mm. tarkentaa jätepolttoaineen laatua. Yhtiön tuotantokustannukset sisältävät 346 000 € kustannuksia, jotka olivat kiistanalaisia ja olisivat kirjautuneet aiemmille vuosille.

Varkauden Aluelämpö Oy:n sijoitukset. Varkauden Aluelämpö Oy on antanut Riikinvoima Oy:lle omanpääoman ehtoisina sijoituksina 11 692 289 €, josta 2 925 526 € on pääomaa ja 8 768 763 € pääomalainaa.

Riikinvoima Oy:lle annettu pääomalaina on erityisehtoinen ja sisältää mm. maksusaantijärjestyssopimuksen. Lisäksi pääomalaina on vakuudeton. Samoin yhtiö on antanut Riikinvoima Oy:n voimalaitoksen luotonantajalle osakkeenomistajan sitoumuksen.