Kaukolämmön tuotanto

Lämpötase 2020

Kokonaistuotanto. Vuosi 2020 oli yhtiön 44. toimintavuosi. Myydystä kaukolämmöstä suurin osa (93,8 %) tuotettiin omissa laitoksissa pelletillä (6,2 %) ja osakkuusyhtiö Riikinvoima Oy:n laitoksessa (86,6 %). Osto energiaa Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtailta oli 5,3 %. Kevyellä polttoöljyllä tuotettiin 0,5 %.

CO2-päästöt. Päästökaupan alaiset päästöt olivat 5,6 g/kwh, tähän on laskettu yhtiön omien laitosten ja Stora Enso Oyj:ltä ostetun energian päästöt.

Vuoden aikana käytettiin 603 t/CO2, yhtiöllä on jäljellä päästöoikeuksia 9 971 t/CO2 seuraaville vuosille.

Lämmön myynti ja hankinta v. 2010 – 2020

VuosiHankinta GWhMyynti GWh
2010230199
2011197172
2012220193
2013199173
2014202172
2015175164
2016203180
2017203180
2018209183
2019212182
2020194164
Lämmön tuotanto 2020
Lämmön myynti 2020

Maanalaiset kaukolämpökanavat ja niiden muutokset vuonna 2020

KanavatyyppiPutkikoko

DN
Muutos
v.2020
m
Yhteensä
31.12.2020
m
Betoniset elementtikanavat EMV-polyuretaanieristeelläDN 200331
Muovisuojaputket 2-MPUK kiinnivaahdotetutDN 300-20104 192
Muovisuojakanavat MPUL-tehdasvalmistetut kanavatDN 125-2069014 181
Yhteensä690118 704