Tuloslaskelma

1.1.-31.12.20201.1.-31.12.2019
EUROEURO
LIIKEVAIHTO12 374 426,0913 490 985,62
Liiketoiminnan muut tuotot3 603,373 947,74
Materiaalit ja palvelut
Aineet tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana-8 929 898,91-9 802 591,69
Rakentamispalveluostot-95 218,17-44 183,67
Varaston muutos-100 965,6840 584,08
Ulkopuoliset palvelut -214 627,87-267 661,78
Materiaalit ja palvelut
yhteensä
-9 340 710,63-10 073 853,06
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot-679 344,12-702 105,19
Henkilösivukulut
Eläkekulut-103 940,97-131 455,78
Muut henkilöstösivukulut-27 045,58-20 315,78
Henkilöstökulut yhteensä-810 330,67-853 876,75
Suunnitelman mukaiset poistot-879 709,97-1 019 788,63
Poistot yhteensä-879 709,97-1 019 788,63
Liiketoiminnan muut kulut-567 707,25-693 220,81
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)779 570,94854 194,11
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä9 970,9610 356,20
Muut korko- ja rahoitustuotot9 970,9610 356,20
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille kuin saman konsernin yrityksiltä-136 075,73-147 658,36
Rahoitustuotot ja –kulut
yhteensä
126 104,77-137 302,16
VOITTO (TAPPIO) ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA
653 466,17716 891,95
Tuloverot-134 154,63-147 828,34
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)519 311,54569 063,61