Toimitusjohtajan katsaus

Varkauden Aluelämmön toimitusjohtaja

Vuoden 2019 puhutuin aihe, ainakin energiasektorilla, oli ilmastonmuutos. Se tuntuu kuitenkin tällä hetkellä kaukaiselta. Kun kirjoitan tätä katsausta, vuoden 2019 vakaus tuntuu olevan kaukana menneisyydessä. Ilmastonmuutosta ei voi kuitenkaan unohtaa edes poikkeustilanteen aikana.

Varkauden Aluelämmön näkökulmasta olemme toteuttamassa hiilineutraalia tulevaisuutta. Vai olemmeko jo nyt lähes hiilineutraali yhtiö? Mielestäni ilmastollisesti kestäväksi ja täten myös hiilineutraaliksi energianlähteeksi pitäisi laskea käyttämämme syntypaikkalajiteltu yhdyskuntajäte, rehutehtaan ylijäämäkaura, metsäteollisuusintegraatin sivuvirrat ja hukkalämpö sekä kuusisahalla valmistetun pelletin hyödyntäminen. Yhtiömme päästökaupan alaiset päästöt olivat jälleen alle 10 g/kWh, ja kevyellä polttoöljyllä tuotettiin vain 0,5 prosenttia energiasta.

On tärkeää osoittaa uskoa tulevaisuuteen, vaikka se maailma, jossa elimme ennen COVID-19-pandemiaa, tuskin palaa ennalleen. Perustelen uskoani maailman muuttumiseen sillä, että esimerkiksi 9/2001-terrori-iskut vaikuttivat pysyvästi lentoliikenteen käytäntöihin. Nyt pankit ovat ilmoittaneet, että suomalaisten korttiostot ovat sukeltaneet kauas viime vuoden lukemista. Se tulee aiheuttamaan ”patoutunutta” ostotarvetta. Viimeisenä alaa koskevana mullistuksena kevään aikana koettiin öljynhinnan syöksy. Tilanne on vakava kaikkialla ja kaikilla.

Kukaan ei osaa sanoa, miten pitkään tilanne jatkuu. Mutta kyllä tästäkin yhdessä selvitään: paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti. Ja kun tilanne alkaa palailemaan normaaliin, olemme oppineet uusia toimintatapoja, kuten etätyöskentelyä. Tämänhetkinen poikkeustilanne tuleekin olemaan osittain uusi normaali, joka voi mahdollistaa esimerkiksi asumisen ja työskentelyn muuallakin kuin kasvukeskuksissa. Tekemistä riittää tulevaisuudessa ainakin täällä Keski-Savossa, jotta saamme asukasmäärän nousuun. Nyt siihen voi olla tilausta.

Reilu 10 vuotta sitten, kun fossiilisten polttoaineiden hinnat olivat poikkeuksellisen korkealla, alkoi energiasektorin nopea kehittyminen. Uusiutuvat polttoaineet ja erilaiset lämpöpumput alettiin nähdä taloudellisesti kilpailukykyisinä vaihtoehtoina tuottaa energiaa. Tämän jälkeen niin Suomessa kuin EU:ssa on nähty hiilineutraali tulevaisuus, jota jopa fiskaalisesti edistetään. Seuraavaksi markkinavoimille pitäisi antaa mahdollisuus valita parhaat ratkaisut.

Tällä hetkellä en usko, että Varkauden Aluelämpö tulee investoimaan laitoksiin, jotka perustuvat pelkästään polttamiseen. Se kortti on seuraavilta vuosilta käytetty. Olemassa olevia laitoksia tullaan varmasti kehittämään, mutta kokonaan uudet biolämpökeskukset taitavat jäädä rakentamatta. Uskon, että parempana ratkaisuna nähdään erilaiset lämpöpumppu- ja lämmönvarastointiteknologiat. Haasteellisinta tulee olemaan huippu- ja varaenergialaitosten korvaaminen.

Valitsevan tilanteen osalta kaukolämpö tulee olemaan energiasektorin muutoksen keskiössä myös tulevaisuudessa. Uskon, että kaukolämpöverkoston rooli korostuu seuraavien vuosien haastavissa aluetaloudellisissa tilanteissa. Kaikilta osin nyt pitää korostaa malttia. Yhdessä eri toimijoiden ja asiakkaiden kanssa tulemme ratkaisemaan energia-alan haasteet.

Olemme olleet osa alueellista yhteisöä jo yli 40 vuotta, ja paikallisuuden merkitys tulee vain kasvamaan. Viime vuoden aikana olemme jatkaneet uusien palveluiden käyttöönottoa ja pienentäneet niillä merkittävästi asiakkaidemme energiankäyttöä. Emme halua asiakkaidemme käyttävän liikaa energiaa, vaan oikean määrän. Toimintatavalle on jo löytynyt orastavaa markkinaa.

Kun selviämme tämän hetken pandemiasta, aloitamme talouden tervehdyttämisen ja jatkamme yhdessä hyvin alkanutta matkaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Uskon, että voimme tulevaisuudessakin nauttia eri vuodenajoista, maailman kauneimmasta luonnosta ja oikein lämmitetyistä kodeista.

Kiitän asiakkaitamme, henkilöstöämme ja muita sidosryhmiä vuodesta 2019 – yhdessä tästä selvitään!

22.4.2020

Mikko Onkalo
Toimitusjohtaja