Tilikauden tunnusluvut ja taloudellinen kehitys

Tunnusluvut
Talouden kehitys (1000 €)201920182017
Liikevaihto134901379512169
Suunnitelman muk. poistot1019976899
Liikevoitto85418791685
Voitto ennen satunnaisia eriä71617281869
Tilikauden voitto56913771494
Tunnusluvut (%:a lv:sta)201920182017
Liikevoitto6,3313,6313,85
Voitto ennen satunnaisia eriä5,3112,5315,36
Muut tunnusluvut201920182017
Oman pääoman tuotto (%)5,2410,447,37
Sijoitetun pääoman tuotto (%)4,318,146,23
Omavaraisuusaste (%) *72,9171,1968,90
Maksuvalmius, Quick Ratio8,578,538,35
Investoinnit yhteensä (1000 €), valmiit5951728867
Investoinnit yhteensä (1000 €), keskeneräiset13621381

* Palautus- ja siirtokelpoiset liittymismaksut rinnastettu omaksi pääomaksi 2014 alkaen.

Liikevaihto. Liikevaihto oli 13 490 985 €, jossa oli laskua 2,2 %. Merkittävin laskun syy oli muiden palvelujen lasku, joista merkittävin oli sähkön pörssihinnan pieneminen. Liikevaihdosta 86 % (85 % vuonna 2018) muodostui perusmaksuista ja kaukolämpöenergian myynnistä.

Kulut. Kuluista merkittävimmän osan muodostivat energian tuotantokustannukset, yhteensä 9 662 406 € (8 865 272 € vuonna 2018), jossa oli nousua edelliseen vuoteen 8,9 %.

Liikevoitto. Liikevoitto ennen rahoitustuottoja, – kuluja, satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja 854 194 € (1 879 665 € vuonna 2018). Syyt tuloksen laskemiseen olivat tuotantokustannusten nousulla ja sähkönhinnan laskemisella. Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 1 019 788 € (976 947 € vuonna 2018).

Tilinpäätös ja tase. Yhtiön korkokulut olivat 147 658 € ja korkotulot 10 356 €. Investointien yhteismäärä oli 549 190 €. Keskeneräiset hankinnat 13 872 €. Taseen loppusumma on 26 426 006 €, jossa on laskua edelliseen vuoteen -1,88 %. Tilinpäätös osoittaa 569 063 € voittoa.

Osingot. Edellisen toimintavuoden tuloksesta yhtiö maksoi omistajilleen osinkoa 564 000 €. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittovarojen lisäykseksi ja osinkoa maksetaan 5,64 €/osake. Hallitus toteaa, ettei osingonmaksu heikennä yhtiön maksukykyä.

Tilintarkastus. Varkauden Aluelämmölle suoritettiin 25.3.2020 tilintarkastus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. Sen mukaan tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Tutustu tilinpäätösasiakirjoihin tarkemmin.