Osakkuusyritys Riikinvoima Oy

Riikinvoima tehdas

Riikinvoima Oy on ns. mankalayhtiö eli osakkeenomistajat vastaavat Riikinvoiman kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista omistamiensa osakkeiden lukumäärän suhteessa yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärään.

Omistus. Varkauden Aluelämpö omistaa Riikinvoima Oy:n osakkeista 47,4 %. Muita osakkaita ovat Jätekukko Oy (15,8 %), Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi (3,16 %), Keski-Savon Jätehuolto (7,52 %), Metsäsairila Oy (4,36 %), Puhas Oy (11,08 %), Sammakkokangas Oy (2,36 %), Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy (3,16 %) ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy (5,16 %).

Osakkuusyritys Riikinvoima Oy:n omistusosuudet


Kulunut vuosi. Laitoksen lämmöntuotanto jäi hieman jälkeen suunnitellusta. Syynä tähän oli mm. suunniteltua pidemmät huoltoseisokit. Yhtiöllä ja Riikinvoima Oy:llä (osakkailla) on ollut näkemyseroja polttoaineen laadusta vs. osakassopimus ja tämän aiheuttamista kustannuksista. Sekä v. 2018 seisokin ajankohdasta osakassopimuksen kannalta. Asiaa ei ole saatu ratkaistua v. 2019 aikana. Tarkoituksena on, että asiat saadaan ratkaistua v. 2020 aikana.

Varkauden Aluelämpö Oy:n sijoitukset. Varkauden Aluelämpö Oy on antanut Riikinvoima Oy:lle omanpääoman ehtoisina sijoituksina 11 692 289 €, josta 2 923 526 € on pääomaa ja 8 768 763 € pääomalainaa.

Riikinvoima Oy:lle annettu pääomalaina on erityisehtoinen ja sisältää mm. maksusaantijärjestyssopimuksen. Lisäksi pääomalaina on vakuudeton. Samoin yhtiö on antanut Riikinvoima Oy:n voimalaitoksen luotonantajalle osakkeenomistajan sitoumuksen.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Riikinvoima Oy:n voimalaitoksen käytettävyyden odotetaan säilyvän hyvänä. Vuoden aikana on kehitetty aktiivisesti laitoksen ajotapaa, jonka uskotaan kasvattavan vuotuista energiamäärää. Riikinvoima Oy:n voimalaitoksen ja VAL-Stora Enso Oyj:n välisen kaukolämpösopimuksen sekä pellettilaitosten avulla yhtiö on pystynyt vähentämään merkittävästi riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, joissa myös hintavaihtelut ovat suuria sekä ne ovat alttiimpia erilaisille fiskaalisille toimille. Täten voidaan arvioida, että seuraavina vuosina toiminta on vakaata.

On kuitenkin huomioitava, että Riikinvoima Oy voimalaitoksen tekninen ja taloudellinen toimintavarmuus on edellytys kannattavuuden säilymiselle.