Kaukolämmön tuotanto

Kaukolämmön tuotanto
Lämpötase 2019

Kokonaistuotanto. Vuosi 2019 oli yhtiön 43. toimintavuosi. Tänä vuonna Varkauden Aluelämmön kokonaistuotanto oli 211,9 GWh, joka riittää noin 11 770 omakotitalon lämmittämiseen (omakotitalo kuluttaa keskimäärin 18 MWh vuodessa).

Myydystä kaukolämmöstä suurin osa (86,2 %) tuotettiin omissa laitoksissa pelletillä (5,2 %) ja osakkuusyhtiö Riikinvoima Oy:n laitoksessa (80,5 %). Ostoenergiaa Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtailta oli 13,1 %. Kevyellä polttoöljyllä tuotettiin 0,5 %.

CO2-päästöt. Päästökaupan alaiset päästöt olivat 8,3 g/kwh, tähän on laskettu yhtiön omien laitosten ja Stora Enso Oyj:ltä ostetun energian päästöt.

Vuoden aikana käytettiin 519 t/CO2, yhtiöllä on jäljellä päästöoikeuksia 10 574 t/CO2 seuraaville vuosille.

Lämmön myynti ja hankinta v. 2009 – 2019

VuosiHankinta GWhMyynti GWh
2009216182
2010230199
2011197172
2012220193
2013199173
2014202172
2015175164
2016203180
2017203180
2018209183
2019212182
Lämmöntuotanto 2009-2019
Lämmön myynti 2009-2019

Maanalaiset kaukolämpökanavat ja niiden muutokset vuonna 2019

KanavatyyppiPutkikoko

DN
Muutos
v.2019
m
Yhteensä
31.12.2019
m
Betoniset elementtikanavat EMV-polyuretaanieristeelläDN 200331
Muovisuojaputket 2-MPUK kiinnivaahdotetutDN 300-20104 192
Muovisuojakanavat MPUL-tehdasvalmistetut kanavatDN 125-2020013 491
Yhteensä200118 014