Tuloslaskelma

1.1.-31.12.20191.1.-31.12.2018
EUROEURO
LIIKEVAIHTO13 490 985,6213 795 613,66
Liiketoiminnan muut tuotot3 947,7412 378,15
Materiaalit ja palvelut
Aineet tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana-9 762 949,96-8 971 416,36
Rakentamispalveluostot-44 183,67-111 422,33
Varaston muutos40 584,08-2 602,74
Ulkopuoliset palvelut -306 462,98-338 934,61
Materiaalit ja palvelut
yhteensä
-10 073 012,53-9 424 376,04
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot-702 105,19-675 068,35
Henkilösivukulut
Eläkekulut-131 455,78-122 371,18
Muut henkilöstösivukulut-20 315,78-21 497,63
Henkilöstökulut yhteensä-853 876,75-818 937,16
Suunnitelman mukaiset poistot-1 019 788,63-976 947,77
Poistot yhteensä-1 019 788,63-976 947,77
Liiketoiminnan muut kulut-694 061,34-708 064,97
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)854 194,111 879 665,87
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä10 356,2010 439,06
Muut korko- ja rahoitustuotot10 356,2010 439,06
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille kuin saman konsernin yrityksiltä-147 658,36-162 011,75
Rahoitustuotot ja –kulut
yhteensä
-137 302,16-151 572,69
VOITTO (TAPPIO) ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA
716 891,951 728 093,18
Tuloverot-147 828,34-350 114,57
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)569 063,611 377 978,61