Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA2019
EURO
2018
EURO
Liiketoiminnan rahavirta:
Myynnistä saadut maksut14 201 104,5613 091 824,27
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut3 947,7412 378,15
Maksut liiketoiminnan kuluista-12 024 803,44-10 615 034,81
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja2 180 248,862 489 167,61
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista-148 728,34-164 564,20
Saadut korot liiketoiminnasta10 356,2010 439,06
Saadut osingot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot-350 114,57-325 515,41
Rahavirta ennen satunnaisia eriä1 691 762,152 009 527,06
Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto)
Liiketoiminnan rahavirta (A)1 691 762,152 009 527,06
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-549 190,62-409 766,91
Lainasaamisten muutos (+) lisäys tai (-) vähennys
Investoinnit muihin sijoituksiin
Investointien rahavirta (B)-549 190,62-409 766,91
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen osakeanti
Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) tai takaisinmaksut (-)
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-585 716,00-585 716,00
Maksetut osingot ja muu voitonjako-564 000,00-564 000,00
Rahoituksen rahavirta (C)-1 149 716,00-1 149 716,00
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)-7 144,47450 044,15
Rahavarat tilikauden alussa (1.1.)1 988 532,701 538 488,55
Rahavarat tilikauden lopussa (31.12.)1 981 388,231 988 532,70
-7 144,47450 044,15